Fritidsfiske

Vann som egner seg for fritidsfiske:

Sund

 • LitleKørelen
 • Kørelen
 • Sundsvatnet
 • Vorlandsvatnet
 • Storavatnet

Fjell

 • Skåleviksvassdraget
 • Sandøyna
 • Kårtveitpollen
 • Kørilden
 • Svelgen Fiskeplass
 • Vindenesstraumen

Øygarden kommune

 • Skøgsøy
 • Ormhilleren
 • Rongesundet
 • Svelgesundet
 • Kaien på Kystmuseet
 • Kaien på Hellesøy

Fiskaravgift/fiskekort
Den statlege fiskaravgifta må betalast av vaksne over 18 år som fiskar i vatn eller vassdrag med laks, sjøaure eller sjøøye. Sjå meir på: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Skal du fiske med garn må du ha avtale med grunneigarane i vatnet.

Fjell

 • Fiske inst i Fjellspollen er regulert grunna krav om fiskekort i Fjellsvassdraget.
 • Fiske innafor 100 meter frå utlaupet av Litlepollen er forbode i perioden 16.09 – 30.06.
 • Det er krav om fiskekort for fiske i Fjellsvassdraget. Dette kan du kjøpa på Circle K (Fjell gard) og hjå Sotranot as (Sartor storsenter).

Sund

 • Litlekørelen: Her er det fin aure i fin storleik. Fint å leggje inn fiske i dette vatnet når ein tar turen til Brotavarden
 • Kørelen: Her er det aure og røyemed fin storleik. Det er mange lett tilgjengelege fiskeplasser.
 • Sundsvatnet: (I enden av Dommedalen mot Klokkarvik) Her er det gjedde, vatnet er lett tilgjengeleg.
 • Vorlandsvatnet: Her er det aure, vatnet er veldig lett tilgjengeleg.
 • Storavatnet: (Ved Kallestad) Her er aure i fin storleik. Gå frå Telavåg til Kallestad og stopp for å fiske her.

Øygarden
Det er ikkje organisert sal av fiskekort for innsjøar i Øygarden, men ein får lov å drive sportsfiske i dei fleste innsjøane. Sportsfiske i ferskvatn har lite omfang i Øygarden kommune.